צור קשר

שאלות לגבי משלחות הומניטריות, המגיעות ל 

helpapprelations@gmail.com:

שאלות כלליות, המגיעות ל 

support@helpapp.org.il: